dekorativnimazlki

Монтаж на опънат таван.

В тази публикация може да се запознаете с начина на монтаж на опънат таван.

Много хора обмислят използването на опънати тавани в жилището си или в помещения с друго предназначение, но не са наясно как се осъществява монтажа на тези системи. Всъщност, монтажът не е никак сложен и трудоемък. Той ще се осъществява в пет фази, които ще разгледаме подробно.

Преди обаче да започне реалния монтаж на опънатите тавани, е нужно да се вземат точни размери и да се обсъди конкретният дизайн. Точните размери са от изключително значение. Ако измерванията не са направени както трябва, профилите и платната няма да пасват на помещението. Необходимо е също да се обмисли и уточни конкретният дизайн – дали ще се прави стандартен таван, дали ще има различни нива или форми. На базата на дизайна и размерите се правят профилите и платната. Едва след това може да се премине към самия монтаж на таванната система.

Монтаж на профили

Първият етап от монтирането включва монтаж на профилите. Те се поставят по стените на помещението, като се намира най-ниско разположения ъгъл на вече съществуващия таван и се определя нивото, на което ще се разположат профилите. След това по стените в цялото помещение се монтират самите профили, на които ще се закачи мембраната.

Нагряване на тавана

Във втория етап на монтаж се осъществява нагряване на помещението и разгъване на платното, което ще се монтира на профилите. Нагряването се осъществява с помощта на газови отоплителни уреди, а температурата, която трябва да се достигне, е около 60°C.

Разгъване и закрепване

Третият етап включва поетапно разгъване на платното и неговото закрепване в ъглите посредством щипки. След това се пристъпя към загряване на самото платно.

След като платното се загрее до определена температура, се преминава към следващия етап от монтажа, който включва закрепване на правите участъци на тавана. За целта се използват шпакли.

Уплътняване 

В последния етап на монтажа платното изстива и се опъва, за да се получи равна повърхност. Накрая по целия периметър на помещението се слага специално уплътнение, което прикрива фугата и подобрява естетиката.

По желание на клиента в опънатите тавани може да се гради осветление, вентилация, противопожарни датчици, система за сигурност и т.н.

Както и сами се уверихте, монтажът на опънати тавани не е особено сложен и не предизвика хаос и замърсяване, каквото обикновено се получава при ремонт. Изключително важно е самият монтаж да е предшестван от точно замерване и уточняване на дизайна, за да се избегнат всякакви проблеми при монтирането. Най-добре е монтажът да се прави от професионалисти, които са обучени, имат нужния опит и разполагат с всички необходими инструменти. 

Количка
Scroll to Top